Meny

Good to know när du söker omställningscheckar

Ett litet intro
Pågående pandemi har inneburit stora utmaningar för flera företag. För att återhämta, utveckla och åter bli mer produktiva erbjuder nu Region Sörmland ett tillfälligt omställningsstöd. Vad det innebär? Jo, att du som företagare i Sörmland kan söka omställningscheckar för tjänster inom digital utveckling och marknadsföring. Du kan få ett stöd (mellan 30 000 – 150 000 kr) som täcker 80 procent av summan du betalar. Resterande 20 procent? De betalar du.

Och så kriterierna
Först och främst: Vem kan ansöka? Ditt företag behöver:

  • Ha arbetsställe registrerat i Sörmland.
  • Bedriva aktiv näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skatt.
  • Ha minst ett bokslut.
  • Ha mellan 1–50 anställda (räknat per 2021-01-01).
  • Bedrivit verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2020-01-01).
  • Omsätta mellan 1–100 MKR (räknat per föregående bokslut).

Jag är intresserad! Hur gör jag?
Boka in ett möte med oss på Columbird för att diskutera vad du vill ha hjälp med! Vi sätter sedan ihop en offert som du kan skicka med i din ansökan.

Hur ansöker jag?
Ansökningsperioden startar den 20 augusti och pågår till och med den 17 september. Den 20 augusti hittar du en länk här som leder till din ansökan. Här berättar du vilken insats du söker stöd för samt hur projektplanen och budgeten ser ut. Specificera med olika poster exakt vilka kostnader du söker stöd för. Var så tydlig som möjligt och bifoga offerten du får av oss på Columbird.

Och sen då?
Region Sörmland fattar beslut som du får senast den 30 september. Blir du beviljad omställningscheckar är vi good to go att påbörja projektet därefter. Kostnaderna för projektet betalar du på egen hand och ansöker i efterhand om utbetalning, som sker först när samtliga fakturor kommit in. Delbetalningar genomförs alltså inte. Avrapportering måste ske senast den 5 december 2021.

Mer info hittar du på Region Sörmlands hemsida.

Kontakta oss

Henrik Roos

Digital strateg / UX / UI

016 316 01 82

Robert Arbestål

Webbutvecklare / SEO

016 316 01 81

Anders Wansulin

Art Director

016 316 01 83

Joakim Wallin

Digital designer

016 316 01 85

Amanda Jakobsson

Webbutvecklare

016 316 01 87

Sanna Ek Mählkvist

Content Manager

016 316 01 84

Mårten Sporrong

VD

070 218 19 25 / 016 316 01 86