Meny

App för GnosjöRegion

0371 – Webb & Reklam har ett webbaserat företagsregister kallat “GnosjoRegion.se”.
De uttryckte en önskan om att utöka sin produkt med hjälp utav en app för iOS och Android.
I och med detta räknade 0371 – Webb & Reklam med att öka attraktionskraften i deras produkt och samtidigt bredda sin målgrupp.

Design

I samband med att appen skulle designas fick vi också möjligheten att uppdatera GnosjoRegions grafiska profil. Utifrån denna arbetades appen koncept fram och slutade i en lösning med hög användarvänlighet, väl genomtänkta flöden och funktioner i appen.

Release

I samband med appens release önskade kunden att få marknadsföringsmaterial levererat i form av en kampanjhemsida, tryckfärdiga och digitala annonser för användning i tidningar, på facebook och på webben.