Meny

Arbetsprocess

Vi på Columbird har under många år förfinat vårt sätt att arbeta för att hitta en process som vi anser bäst för den typ av projekt vi arbetar med varje dag. Ingen kund och inget projekt är det andra likt och det är just det vi älskar med våra jobb. Vår process är konstanten i vårt arbete och den hjälper oss att på ett strukturerat, men ändå kreativt, sätt nå det önskade slutresultatet och hålla oss inom uppsatta tidsramar och budget.

1. Insikt

Redan under det första mötet börjar vi med att gå igenom de insikter Ni som beställare sitter på.

Senare vidareutvecklar vi dessa insikter tillsammans. Vilket leder oss vidare till att konkretisera en reell utmaning att ta tag i.

2. Utmaningen

Med utmaningen som riktlinje genomför vi ett gediget analysarbete som ligger till grund för en form av åtgärdsplan.

3. Analys

Analysarbetet ger oss ytterligare kunskaper om bakgrunden till problematiken.
Vi arbetar här med olika former av analyser och angreppsmetoder.
Resultatet här ger oss en skiss till ”åtgärdsplanen”.

4. Kunskap

Åtgärdsplanen som nu arbetas fram består konkret av strategier och riktlinjer som senare ska översätts till handfast varumärkeskommunikation. Varumärkeskommunikation som hjälper till att överbrygga den initiala utmaningen.

5. Wireframes / prototyp

En wireframe visar upp strukturen på en hemsida eller app utan att presentera några designelement. Det gör att fokus hamnar på funktion, STRUKTUR och användarvänlighet och detta är ett viktigt steg för att få fram en så kärnfull lösning som möjligt för er och era användare. En enkel och tydlig navigering är en viktig del i användarvänligheten och därför tar vi fram en klickbar prototyp som hjälper oss och er att få en känsla för hur slutprodukten kommer att bli.

6. Design

Att ta fram en design för ett företag eller en produkt handlar om så mycket mer än att göra någonting snyggt. Det gäller att hitta en stil som passar er och som tilltalar er målgrupp och mot bakgrund av er personlighet och syfte tar vi fram en design som passar er. En röd tråd som löper genom all er kommunikation. Vi skapar, tillsammans med er, en tydlig avsändare som säger: Här kommer vi! Att skapa design handlar mycket om att förstå användaren.

7. Programmering

Efter att ni har godkänt wireframe, prototyp och design blir det så dags för programmeringen.

8. Lansering

Nu är det dags!

Oavsett om det handlar om en app som ska till AppStore eller Google Play eller om det är en hemsida som “går live” så är den här dagen alltid någonting extra och vi tar hand om allt för att det ska gå så friktionsfritt som möjligt.

9. Underhåll

En hemsida klarar sig på många punkter själv men behöver underhåll och kontinuerliga kontroller för att fungera perfekt. En “frontend”, det besökaren ser, är offentlig men det finns delar av hemsidor, “backend”, där man inte vill att ovälkomna besökare ska befinna sig.

Columbird anser därför att det finns två vitala processer för att bemöta detta.

  1. Den första delen är att genomsöka hemsidans loggfiler för att se om det gjorts några försök till intrång från obehörig och i sådana fall se över och åtgärda dessa eventuella kryphål i systemet. Vid en sådan analys ser man också användarmönster hos besökaren vilket kan hjälpa till vid en vidareutveckling av hemsidan.
  2. Och att se om funktionerna fungerar som de ska eller ej.

10. Marknadsföring

Toppen! Nu är hemsidan eller app klar! Eller? Nja, riktigt så är det inte. Nu är det dags att börja marknadsföra hemsidan. Att få dina kunder, både befintliga och nya kunder, samarbetspartners, nya medarbetare eller alla andra som ni vill nå ut till att besöka din nya hemsida. Eller ladda ned din app.

Kontakta oss

Henrik Roos

Henrik Roos

Digital strateg / UX / UI

016 316 01 82

Robert Arbestål

Robert Arbestål

Webbutvecklare / SEO

016 316 01 81

Anders Wansulin

Anders Wansulin

Art Director

016 316 01 83

Joakim Wallin

Joakim Wallin

Digital designer

016 316 01 85

Amanda Jakobsson

Amanda Jakobsson

Webbutvecklare

016 316 01 87

Mårten Sporrong

Mårten Sporrong

VD

070 218 19 25 / 016 316 01 86

Våra tjänster

Utvalda uppdrag